Орон зайн веб үйлчилгээг ашиглах гарын авлага

ArcMap desktop 10.1 Version-с бусад 10.3 , 10.4 + -с дээшхи хувилбаруудад ArcGIS server-ийн тохиргоог хийж болно. Хэрвээ таны ашиглах байгаа хувилбар дээрхи нөхцлийг хангаж байгаа бол холбогдоход ямар нэг асуудал гарахгүй.

1. ArcMap desktop v10.3+ хувилбарын CATALOG цэсний GIS Servers -үүд дотроос Add ArcGIS Server –ыг сонгоно.

2. Сонгосон Add ArcGIS Server руу ороход дараах 3 төрлийн ашиглах эрх гарч ирнэ. Үүнээс Use GIS services сонгоод дараагийн алхам руу орно.

3. Server URL хаяган дээрээ орон зайн веб үйлчилгээний холбогдох линк: https://geoportal.nsdi.gov.mn/alagac/services

  • Username: Манай байгууллагаас нээж өгсөн хэрэглэгчийн нэр
  • Password: Манай байгууллагаас нээж өгсөн хэрэглэгчийн нууц үгийг тус тус бичнэ.